pończoszarka


pończoszarka
ż III, CMs. \pończoszarkarce; lm D. \pończoszarkarek
«maszyna dziewiarska do wytwarzania pończoch lub skarpet»

Słownik języka polskiego . 2013.