agradacja


agradacja
ż I, DCMs. \agradacjacji; lm D. \agradacjacji (\agradacjacyj)
geol. «nagromadzenie się osadu powodujące podniesienie się dna zbiornika wodnego; w węższym znaczeniu: nagromadzenie się osadów rzecznych (aluwiów) powodujące stopniowe zasypywanie doliny rzecznej i zmiany koryta rzeki»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.