poodkrywać


poodkrywać
dk I, \poodkrywaćam, \poodkrywaćasz, \poodkrywaćają, \poodkrywaćaj, \poodkrywaćał, \poodkrywaćany
1. «odkryć, odsłonić wiele czegoś kolejno, jedno po drugim, odsłonić w wielu miejscach»

Zebrani poodkrywali głowy.

2. «dokonać wielu odkryć, wynaleźć wiele czegoś»

Poodkrywano nowe wyspy.

3. «spostrzec, zauważyć, zaobserwować większą liczbę kogoś lub czegoś»

Poodkrywać różne szczegóły na obrazie.

poodkrywać się «o większej liczbie osób: zdjąć, zrzucić z siebie przykrycie»

Dzieci poodkrywały się we śnie.


Słownik języka polskiego . 2013.