poodwracać


poodwracać
dk I, \poodwracaćam, \poodwracaćasz, \poodwracaćają, \poodwracaćaj, \poodwracaćał, \poodwracaćany
1. «o wielu: odwrócić, obrócić (kogoś lub coś) w jakimś kierunku, w jakąś stronę»

Poodwracali głowy.

2. «kolejno odwrócić na drugą stronę wiele czegoś, zmienić kierunek większej liczbie czegoś»

Poodwracać obrazy do ściany.

Poodwracać bieg rzek.

poodwracać się «o wielu: odwrócić się tyłem, obrócić się w jakąś stronę»

Poodwracali się do niego plecami.


Słownik języka polskiego . 2013.