poprzybijać


poprzybijać
dk I, \poprzybijaćam, \poprzybijaćasz, \poprzybijaćają, \poprzybijaćaj, \poprzybijaćał, \poprzybijaćany
«przybić wiele czegoś albo przybić coś w wielu miejscach»

Poprzybijać listewki, sztachety, zelówki.

Poprzybijać papę.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • poprzybijać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, poprzybijaćam, poprzybijaća, poprzybijaćają, poprzybijaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} przybić coś w wielu miejscach lub przybić wiele czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poprzybijać wykładzinę do podłogi. Poprzybijać listewki …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nabić — dk Xa, nabićbiję, nabićbijesz, nabićbij, nabićbił, nabićbity nabijać ndk I, nabićam, nabićasz, nabićają, nabićaj, nabićał, nabićany 1. «zadać komu wiele razów, uderzyć kogo wiele razy; stłuc, zbić» Tak cię nabiję, że popamiętasz. Nabili go tak,… …   Słownik języka polskiego