popsuć


popsuć
dk Xa, \popsućpsuję, \popsućpsujesz, \popsućpsuj, \popsućpsuł, \popsućpsuty
1. «zniszczyć, uszkodzić coś czyniąc nieużytecznym, wymagającym naprawy; zepsuć»

Popsuć maszynę.

Deszcze popsuły drogę.

Dziecko popsuło wszystkie zabawki.

◊ Popsuć (sobie) oczy, zęby, żołądek, nerwy itp. «uszkodzić, nadwerężyć, spowodować chorobę jakiegoś organu, osłabienie systemu nerwowego»
2. «zmienić coś na gorsze; zakłócić, zmącić»

Popsuć komuś humor, nastrój.

◊ Popsuć komuś szyki «pokrzyżować czyjeś plany, udaremnić zamiary»
3. przestarz. «nauczyć czegoś złego, sprowadzić na złą drogę; zdemoralizować»

Był dobrym dzieckiem, ale popsuli go koledzy.

popsuć się
1. «ulec zepsuciu, uszkodzeniu, zniszczeniu»

Samochód się popsuł.

Owoce popsuły się w piwnicy.

2. «stać się gorszym, pogorszyć się»

Pogoda nagle się popsuła.

Popsuła się atmosfera w domu.

3. «zdemoralizować się»

Popsuł się w złym towarzystwie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • popsuć — komuś szyki zob. szyki …   Słownik frazeologiczny

  • popsuć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. psuć (się) {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}mieszać – pomieszać [popsuć, poplątać i in.] {{/stl 7}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}{{stl 7}}szyki {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieszać – pomieszać [popsuć, poplątać i in.] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}szyki {{/stl 13}}{{stl 7}} utrudniać komuś coś, przeszkadzać w czymś, uniemożliwiać realizację jego zamierzeń, planów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zła pogoda pomieszała szyki organizatorom pokazów lotniczych. Popsuć …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • psuć się – popsuć się, zepsuć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stawać się bezużytecznym, przestawać pełnić swą funkcję; niszczyć się, uszkadzać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Urządzenia tej firmy często się psują. Radio się zepsuło. W czasie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zepsuć — dk Xa, zepsućpsuję, zepsućpsujesz, zepsućpsuj, zepsućpsuł, zepsućpsuty 1. «uszkodzić, zniszczyć coś czyniąc nieużytecznym, wymagającym naprawy; popsuć» Zepsuć instrument, maszynę, samochód. Deszcz zepsuł drogę. ∆ Zepsute jedzenie, produkty… …   Słownik języka polskiego

  • szyki — Pokrzyżować, pomieszać, mieszać, popsuć itp. komuś szyki «przeszkodzić, przeszkadzać komuś w wykonaniu jakiegoś zamiaru»: Spokojne i pewne pytania Dymitrowa zupełnie pomieszały szyki i wyprowadziły z równowagi pruskiego premiera, którego… …   Słownik frazeologiczny

  • napsuć — dk Xa, napsućpsuję, napsućpsujesz, napsućpsuj, napsućpsuł, napsućpsuty «zepsuć wiele czegoś, popsuć, uszkodzić, zniszczyć» Napsuł dużo zabawek. ◊ pot. Napsuć komuś krwi, zdrowia «być często przyczyną czyjegoś gniewu, zdenerwowania; wiele razy… …   Słownik języka polskiego

  • nastrój — m I, D. nastrójroju; lm M. nastrójroje, D. nastrójrojów «utrzymujący się przez pewien czas ogólny stan psychiczny z charakterystyczną przewagą uczuć określonego rodzaju i skłonnością do reagowania zgodnie z tymi uczuciami; usposobienie, atmosfera …   Słownik języka polskiego

  • osmarować — dk IV, osmarowaćruję, osmarowaćrujesz, osmarowaćruj, osmarowaćował, osmarowaćowany osmarowywać ndk VIIIa, osmarowaćowuję, osmarowaćowujesz, osmarowaćowuj, osmarowaćowywał, osmarowaćywany «posmarować z wierzchu, zabrudzić, pobrudzić czymś» przen.… …   Słownik języka polskiego

  • po- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne, najczęściej dokonane, oznaczający» a) «powtarzanie czynności przez jeden podmiot względem wielu przedmiotów lub ich części, np. pogubić, polepić, pomyć, potopić, powiązać; poprzedzielać, porozsyłać,… …   Słownik języka polskiego