biologiczny


biologiczny
1. «związany z biologią, wchodzący w jej zakres»

Nauki biologiczne.

∆ Jednostki biologiczne «umowne jednostki pozwalające określić aktywność substancji czynnej (np. enzymu, hormonu, antybiotyku) w układzie; stosowane głównie w doświadczeniach biochemicznych i fizjologicznych i w przemyśle farmaceutycznym»
∆ Stacja biologiczna «terenowa placówka naukowa badająca faunę i florę okolicznych terenów, np. stacja morska, hydrobiologiczna, ornitologiczna»
2. «związany z żywym organizmem, pochodzący z żywego organizmu; życiowy»

Substancja biologiczna.

Środowisko biologiczne.

Wartość biologiczna białka.

Procesy biologiczne.

Rytm biologiczny człowieka.

∆ Biologiczne zwalczanie szkodników «metoda ilościowego ograniczania gatunków szkodliwych w gospodarce człowieka przy pomocy innych, pożytecznych gatunków, mająca zastosowanie głównie w ochronie roślin»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • biologiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z biologią : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nauki biologiczne. Badania biologiczne. Stacja biologiczna. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zegar biologiczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} rytm naturalnych potrzeb, zachowań, zmian fizjologicznych uwarunkowany indywidualnymi cechami danego organizmu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Komuś rozregulował się zegar biologiczny z powodu przepracowania. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • preparat — m IV, D. u, Ms. preparatacie; lm M. y 1. «substancja chemiczna lub mieszanina takich substancji przygotowana do jakiegoś specjalnego użytku» Preparat farmaceutyczny, ziołowy. Preparat chemiczny, organiczny. Preparat bakteriobójczy, owadobójczy. ∆ …   Słownik języka polskiego

  • БИОФИЛЬТР — [ФИЛЬТР БИОЛОГИЧЕСКИЙ] сооружение для биологической очистки сточных вод путём фильтрации их через слой фильтрующего материала при естественной аэрации (Болгарский язык; Български) биофилтър; биологичен филтър (Чешский язык; Čeština) biologický… …   Строительный словарь

  • БИОФИЛЬТР БАШЕННЫЙ — биофильтр с большой толщиной от 8 до 16 м фильтрующего загрузочного материала (Болгарский язык; Български) кулов биофилтър (Чешский язык; Čeština) aerofiltr (Немецкий язык; Deutsch) Turmtropfkörper (Венгерский язык; Magyar) biológiai szűrőtorony… …   Строительный словарь

  • ПРУД БИОЛОГИЧЕСКИЙ — водоём для биологической очистки сточных вод в естественных условиях (Болгарский язык; Български) биологично изкуствено езеро (Чешский язык; Čeština) biologický rybník (Немецкий язык; Deutsch) Klärteich (Венгерский язык; Magyar) biológiai tó… …   Строительный словарь

  • krew — 1. Bez kropli krwi «o człowieku, o twarzy: bardzo blady»: (...) leżał na wznak. Twarz miał bladą, bez kropli krwi, oczy przymknięte. H. Rudnicka, Uczniowie. 2. Błękitna krew «pochodzenie arystokratyczne»: Daniel jest sierotą, a w jego żyłach nie… …   Słownik frazeologiczny

  • biologicznie — przysłów. od biologiczny (zwykle w zn. 2) Rośliny spokrewnione ze sobą biologicznie. Substancje biologicznie aktywne …   Słownik języka polskiego

  • cenoza — ż IV, CMs. cenozazie, blm biol. «ugrupowanie wielu gatunków organizmów roślinnych lub zwierzęcych tworzące pewną całość; zespół biologiczny» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • eutrofizm — m IV, D. u, Ms. eutrofizmzmie, blm biol. «stan biologiczny jeziora, w którym bogactwo substancji pokarmowych, obfita flora i fauna, powodująca często duże zużycie tlenu, prowadzi do zarastania płytkich jezior i powstawania niskich torfowisk» ‹gr …   Słownik języka polskiego