porównanie


porównanie
n I
1. rzecz. od porównać

Porównanie dwóch wielkości.

Porównanie wypadło na czyjąś korzyść, niekorzyść.

∆ Bez porównania «znacznie, o wiele…; w sposób oczywisty, bezspornie»
∆ W porównaniu (z czymś) «porównując, zestawiając (coś); w zestawieniu (z czymś)»
◊ Ktoś, coś wytrzymuje porównanie (nie wytrzymuje porównania) z kimś, czymś «ktoś, coś dorównuje (nie dorównuje) pod jakimś względem komuś, czemuś innemu»
2. lm D. \porównanieań
lit. «figura stylistyczna składająca się z dwu członów połączonych wyrazami porównującymi (np. jak, jakby, niby, podobnie, niż, na kształt), mająca na celu wskazanie na podobieństwo pewnych zjawisk lub przedmiotów»
* Porównanie dnia z nocą; porównanie wiosenne, jesienne «okres równonocy wiosennej i jesiennej około 21 marca i 23 września; zrównanie dnia z nocą»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • porównanie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. porównać. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}porównanie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. porównanieań {{/stl 8}}{{stl 7}} wyrażenie językowe, figura… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • porównanie — Bez porównania «znacznie, o wiele ...; w sposób oczywisty, bezspornie»: Zdjęcie Pałacu Buckingham w gazecie oraz towarzyszący mu tekst o kolejnym skandalu w rodzinie Elżbiety II robią bez porównania większe wrażenie niż sam pałac z pilnującymi go …   Słownik frazeologiczny

  • wytrzymywać – wytrzymać porównanie — {{/stl 13}}{{stl 8}}{z kimś, z czymś} {{/stl 8}}{{stl 7}} nie ustępować, dorównywać komuś, czemuś innemu pod jakimś względem; być porównywalnym z kimś, z czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nowy produkt może wytrzymać porównanie z wyrobami najlepszych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Данилович Игнатий Николаевич — Данилович, Игнатий Николаевич знаток литовского права и старины (1787 1843). Окончил курс Виленского университета. С 1814 г. преподавал в Виленском университете местное право. С 1821 г. был членом провинциального комитета для составления свода… …   Биографический словарь

  • Барановский, Иван (Ян) Осипович — астроном. Родился в 1800 г., в местечке Славкове, Радомской губ., умер в 1879 г. в Люблине. Барановский обучался в краковской гимназии и варшавском университете; в 1825 г. получил степень магистра философии и в том же году был сделан адъюнктом… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Кольберг Юлиуш — (Kolberg, 1776 1831) польский топограф и землемер, с 1819 г. профессор варшавского университета. Он издал: Kartą pocztow ą i podr óź n ę Król. polskiego i w. Ks. Pozna ń skiego (1817); Atlas o ś miu województw (1827); Karte Kró l. polsk. w 8… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Кольберг, Юлиуш — (Kolberg, 1776 1831) польский топограф и землемер, с 1819 г. профессор варшавского университета. Он издал: Kartą pocztową i podróźnę Król. polskiego i w. Ks. Poznańskiego (1817); Atlas ośmiu województw (1827); Karte Król. polsk. w 8 sekcyjach… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Кольберг, Юлиуш — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Кольберг. Юлиуш Кольберг Krzysztof Juliusz Henryk Kolberg Дата рождения: 7 июля 1776(1776 07 07) Место рождения …   Википедия

  • Лелевель, Иоахим — Иоахим Лелевель Joachim Lelewel …   Википедия

  • Кольберг — Кольберг, Юлиуш У этого термина существуют и другие значения, см. Кольберг (значения). Юлиуш Кольберг (польск. Juliusz Kolberg; 7 июля 1776, Вольдегк  5 сентября 1831, Варшава)  польский топограф и землемер. С 1819 профессор Варшавского …   Википедия