posłuch


posłuch
m III, D. -u, blm
1. «chętne słuchanie czegoś, wiara w to, co ktoś mówi, uznawanie czyjegoś autorytetu»

Budzić posłuch u kogoś.

Mieć posłuch wśród podwładnych.

◊ Dawać czemuś posłuch «wierzyć w coś bezkrytycznie»
2. «poddawanie się czyjejś woli; słuchanie się kogoś, posłuszeństwo»

Zmusić kogoś do posłuchu.

Wychować kogoś w posłuchu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • posłuch — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIb, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} akceptacja, zaufanie do kogoś, jego słów i decyzji, uznawanie czyjegoś autorytetu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Umiał zdobyć posłuch wśród… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • posłuch — Dać czemuś posłuch «uwierzyć w coś bezkrytycznie» …   Słownik frazeologiczny

  • dawać– dać posłuch — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś, czemuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} dawać się powodować czyimiś słowami, wierzyć czemuś bezkrytycznie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dawała posłuch podszeptom sąsiadki. Dać posłuch niesprawdzonym plotkom, propagandzie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny

  • dawać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny

  • ucho — 1. Ciągnąć, wyciągnąć kogoś za uszy «pomagać, pomóc komuś w osiągnięciu czegoś, co jest, było dla niego bardzo trudne, przekracza, przekraczało jego możliwości»: Okazało się prędko, że i Zbyszek jest bystry, zdolny, a w zamian za lekcje… …   Słownik frazeologiczny

  • mir — m IV, D. u, Ms. mirze 1. blm książk. «posłuch, uznanie, poważanie, szacunek ogółu» Wielki mir. Cieszyć się mirem u kogoś. Mieć, zdobywać mir wśród ludzi. Nie mieć miru w rodzinie. 2. lm M. y hist. «terytorialna wspólnota społeczna u Słowian… …   Słownik języka polskiego

  • posłuchanie — n I 1. rzecz. od posłuchać. 2. blm «uznawanie czyjegoś autorytetu; posłuch» Mieć posłuchanie u podwładnych, w narodzie. 3. lm D. posłuchanieań przestarz. «przyjęcie kogoś, zwykle niższego stanowiskiem, w celu wysłuchania jego sprawy; audiencja»… …   Słownik języka polskiego

  • dawać– dać ucha — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czemuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} chętnie zgadzać się z czymś, wierzyć w coś; dawać posłuch czemuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś chętnie daje ucha pochlebstwom. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozstawiać [porozstawiać] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}po kątach {{/stl 13}}{{stl 7}} bezwzględnymi metodami wymuszać posłuch, narzucać innym swoją wolę; władczo, zdecydowanie komenderować, rządzić innymi : {{/stl 7}}{{stl 10}}To typowy ojciec tyran, w domu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień