biotyt


biotyt
m IV, D. -u, Ms. \biotytycie; lm M. -y
miner. «glinokrzemian potasu, magnezu i żelaza, minerał z grupy łyszczyków, o barwie czarnej lub ciemnobrunatnej; pospolity składnik skał magmowych i metamorficznych»
fr.

Słownik języka polskiego . 2013.