postępowy


postępowy
\postępowywi
1. «będący zwolennikiem postępu; wyrażający postęp, zgodny z zasadami postępu»

Postępowy artysta, pisarz, uczony, myśliciel, działacz.

Umysł postępowy.

Myśl postępowa.

Postępowe dążenia, idee, hasła, poglądy.

Literatura, sztuka postępowa.

Postępowe elementy, koła, siły.

Ruch postępowy.

Stronnictwo postępowe.

2. «postępujący stopniowo, wzrastający, wzmagający się»
∆ Paraliż postępowy «paraliż postępujący, porażenie postępujące»
jęz. Upodobnienie postępowe «upodobnienie, w którym głoska pierwsza upodabnia do siebie drugą; asymilacja progresywna»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • postępowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, postępowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}dotyczący postępu – doskonalenia, świadczący o postępie, zgodny z ideami postępu, dążący do postępu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Postępowe… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • paraliż postępujący [postępowy] — paraliż postępujący [postępowy]{{/stl 13}}{{stl 33}}, to samo co porażenie postępujące. {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Johann Dzierzon — Foto von 1901. Die Aufschrift 43. Wander Versammlung ganz links verweist auf das Treffen 1898 in Salzburg. In einem Gemälde von 1936 von Stefan Dylewski (1881 1966) wurde die deutschsprachige Aufschrift mit den polnischen Nationalfarben rot und… …   Deutsch Wikipedia

  • awangardowy — awangardowywi 1. «przodujący, nowatorski, prekursorski; postępowy» Awangardowi działacze, muzycy, pisarze, plastycy. Awangardowy teatr, spektakl, balet. Awangardowa sztuka, poezja. 2. «odnoszący się do awangardy kierunku w sztuce XX w.; zgodny z… …   Słownik języka polskiego

  • data — ż IV, CMs. dacie; lm D. dat 1. «termin kalendarzowy jakiegoś zdarzenia; oznaczenie dnia, miesiąca, roku jakiegoś wypadku, napisania listu, wystawienia dokumentu itp.» Data dzisiejsza, wczorajsza. Epokowa, historyczna data. Bliska, oznaczona data… …   Słownik języka polskiego

  • lewy — lewywi 1. «znajdujący się po tej stronie ciała ludzkiego lub zwierzęcego, co serce; znajdujący się po stronie ręki, która jest bliżej serca» Lewy bok, łokieć. Lewa noga, ręka. Lewe oko, ucho. ∆ Lewy but, lewa rękawiczka «but z lewej nogi, na lewą …   Słownik języka polskiego

  • morski — morskiscy przym. od morze Brzeg, pejzaż morski. Kąpiele morskie. Fale morskie. Flora, fauna morska. Plankton morski. Ptactwo morskie. Piasek morski …   Słownik języka polskiego

  • nowoczesny — nowoczesnyeśni, nowoczesnyeśniejszy «właściwy nowym czasom, współczesny, teraźniejszy; uwzględniający najnowsze osiągnięcia w jakiejś dziedzinie; postępowy, niezacofany» Nowoczesne domy, mieszkania, maszyny, urządzenia, wyposażenie wnętrza.… …   Słownik języka polskiego

  • obóz — m IV, D. obozu, Ms. obozie; lm M. obozy 1. «zespół namiotów usytuowanych pod gołym niebem, przeznaczonych na dłuższy odpoczynek dla większej grupy osób» Rozbić, zwinąć obóz. Rozłożyć się, stanąć obozem. 2. «rodzaj kursu gromadzącego na pewien… …   Słownik języka polskiego

  • postępowiec — m II, DB. postępowiecwca; lm M. postępowiecwcy, DB. postępowiecwców pot. «człowiek postępowy, zwolennik postępu» …   Słownik języka polskiego