biskup


biskup
m IV, DB. -a, Ms. \biskuppie; lm M. -i, DB. -ów
«w chrześcijaństwie: dostojnik kościelny, zwierzchnik diecezji, mający wyłączne prawo udzielania niektórych sakramentów, w kościele katolickim mianowany przez papieża»
∆ Biskup rzymski «papież»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.