bitność


bitność
ż V, DCMs. \bitnośćści, blm
«odwaga okazywana w bitwie; dzielność, męstwo, waleczność»

Bitność wojska, żołnierza.

Odznaczać się bitnością.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bitność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bitnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bitny: Bitność żołnierzy. Wyróżniać się bitnością. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień