pourządzać


pourządzać
dk I, \pourządzaćam, \pourządzaćasz, \pourządzaćają, \pourządzaćaj, \pourządzaćał, \pourządzaćany
1. «zaopatrzyć wiele pomieszczeń w odpowiednie wyposażenie; umeblować, zagospodarować»

Pourządzano kawiarenki w stylu secesji.

2. pot. «urządzić wiele osób, uporządkować ich sprawy, zabezpieczyć byt»

Pourządzać dobrze swoje dzieci.

pourządzać się
1. «o wielu osobach: zaopatrzyć swoje mieszkanie w odpowiednie wyposażenie; umeblować się, zagospodarować się»

Pourządzali się już w nowych mieszkaniach.

2. pot. «o wielu osobach: uporządkować swoje interesy; zagospodarować się, zapewnić sobie coś»

Pourządzali się, jak mogli najlepiej.


Słownik języka polskiego . 2013.