poustawiać


poustawiać
dk I, \poustawiaćam, \poustawiaćasz, \poustawiaćają, \poustawiaćaj, \poustawiaćał, \poustawiaćany
1. «ustawić, umieścić wiele czegoś; ustawić kolejno, w pewnym porządku, w określonym miejscu, w pewnej pozycji»

Poustawiać meble w pokoju.

Poustawiać książki i drobiazgi na półkach.

Samochody poustawiane na parkingu.

2. «zestawić w całość, zbudować, skonstruować, wznieść wiele czegoś»

Poustawiać namioty.

Wszędzie poustawiano rusztowania.

poustawiać się «o wielu: ustawić się w określonej pozie, pozycji, w określonym szyku, porządku»

Poustawiali się czwórkami.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • poustawiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, poustawiaćam, poustawiaća, poustawiaćają, poustawiaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ustawić, umieścić gdzieś kolejno wiele czegoś w określonym porządku : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • biblioteka — ż III, CMs. bibliotekaece; lm D. bibliotekaek 1. «instytucja powołana do gromadzenia i udostępniania księgozbiorów; gmach, lokal takiej instytucji» Gmach biblioteki. Biblioteka publiczna, uniwersytecka, zakładowa. Biblioteka Narodowa. Biblioteka… …   Słownik języka polskiego

  • poutykać — dk I, poutykaćam, poutykaćasz, poutykaćają, poutykaćaj, poutykaćał, poutykaćany 1. «utkać, uszczelnić wiele szpar, otworów; pozatykać» Poutykać okna, drzwi na zimę. 2. pot. «powtykać, poustawiać ciasno wiele czegoś; powpychać» Poutykać ubranie,… …   Słownik języka polskiego

  • rzecz — ż VI, DCMs. y; lm MD. y 1. «przedmiot materialny, często w przeciwstawieniu do istoty żywej» Cenne, kosztowne, wartościowe rzeczy. Rzeczy powszedniego użytku. Rejestrować świat rzeczy i istot żywych. 2. zwykle w lm «przedmioty materialne, takie… …   Słownik języka polskiego

  • utkać — dk I, utkam, utkasz, utkają, utkaj, utkał, utkany utykać ndk I, utkaćam, utkaćasz, utkaćają, utkaćaj, utkaćał, utkaćany 1. «wypełnić dziury, szpary, miejsca puste czymś w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się przez nie wody, zimna itp.;… …   Słownik języka polskiego