biurokratyzacja


biurokratyzacja
ż I, DCMs. \biurokratyzacjacji, blm
«czynienie biurokratycznym, podporządkowanie czegoś biurokratycznemu systemowi»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • biurokratyzacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} podporządkowywanie czegoś systemowi biurokratycznemu {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • humanizować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, humanizowaćzuję, humanizowaćzuje, humanizowaćany {{/stl 8}}– zhumanizować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wprowadzać w życie przesłanki i ideały humanizmu …   Langenscheidt Polski wyjaśnień