powstać


powstać
dk, \powstaćwstanę, \powstaćwstaniesz, \powstaćwstań, \powstaćwstał - powstawać ndk IX, \powstaćwstaję, \powstaćwstajesz, \powstaćwaj, \powstaćwał
1. «zacząć istnieć, wziąć początek; stać się, utworzyć się, wytworzyć się; ukazać się, zjawić się, wszcząć się»

Powstaje nowe przedsiębiorstwo, nowa fabryka.

Powstało dużo nowych szkół.

W miastach powstały nowe dzielnice.

Powstały plotki.

Powstał chaos, tumult.

Powstało zamieszanie.

Między nimi powstał spór.

Na sali powstał ogólny śmiech.

2. «przejść z pozycji leżącej lub siedzącej do stojącej; podnieść się, wstać, dźwignąć się»

Powstać z krzesła.

Na jego widok wszyscy powstali.

∆ Powstań! «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
◊ Włosy na głowie powstają «kogoś ogarnia przerażenie»
żart. Powstać z łoża boleści «ozdrowieć»
3. «zorganizować powstanie, zbuntować się»

Powstać przeciw okupantowi.

4. zwykle dk «w sporze, dyskusji, działaniu: gwałtownie, energicznie przeciwstawić się komuś lub czemuś, nawymyślać komuś, oburzyć się na kogoś, na coś; zaatakować kogoś, coś»

Wszyscy na niego powstali.

Cała rodzina powstała przeciw tym projektom.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • powstać — jak Feniks z popiołów zob. Feniks …   Słownik frazeologiczny

  • powstać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}powstawać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powstawać — Powstać jak Feniks z popiołów zob. Feniks …   Słownik frazeologiczny

  • Feniks — książk. Powstać, odrodzić się jak Feniks z popiołów «powstać od nowa po całkowitym zniszczeniu»: Kiedy jednak ugaszono pożary, mimo wielu trudności i braków przystąpiono rychło do odbudowy (...). Jak Feniks z popiołów powstało znowu europejskie… …   Słownik frazeologiczny

  • podnieść — dk XI, podnieśćniosę, podnieśćniesiesz, podnieśćnieś, podnieśćniósł, podnieśćniosła, podnieśćnieśli, podnieśćniesiony, podnieśćniósłszy podnosić ndk VIa, podnieśćnoszę, podnieśćsisz, podnieśćnoś, podnieśćsił, podnieśćnoszony 1. «niosąc umieścić… …   Słownik języka polskiego

  • popowstawać — dk IX, popowstawaćstaje, popowstawaćstają, popowstawaćstawał 1. «o wielu osobach: powstać kolejno, jedne (popowstawaćni) po drugich» Zebrani popowstawali z krzeseł, by lepiej widzieć. 2. «o większej liczbie czegoś: powstać, utworzyć się» W… …   Słownik języka polskiego

  • powstawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, powstawaćwstaję, powstawaćwstaje, powstawaćwaj {{/stl 8}}– powstać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVc, powstawaćwstanę, powstawaćwstanie, powstawaćwstań {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Niekłań Wielki —   Village   …   Wikipedia

  • Rahim Blak — Biography Rahim Blak was born in 1983 in Skopie in Macedonia. He lives and works in Kraków. He studied at the Department of Painting at the Academy of Fine Arts in Kraków. His graduation work entitled “Building investments 2006 2010 as sculptures …   Wikipedia

  • łoże — 1. Dzielić z kimś łoże «współżyć z kimś płciowo»: Robin Hurlston, z którym gwiazda dzieli obecnie życie i łoże, jest o dwadzieścia pięć lat młodszym od niej kochankiem lub – jak kto woli – towarzyszem życia. Życie na gorąco 39/1999. 2. podn. Łoże …   Słownik frazeologiczny