pozatwierdzać


pozatwierdzać
dk I, \pozatwierdzaćam, \pozatwierdzaćasz, \pozatwierdzaćają, \pozatwierdzaćaj, \pozatwierdzaćał, \pozatwierdzaćany
«zatwierdzić wiele czegoś, zatwierdzić kolejno, jedno po drugim; o wielu: zatwierdzić coś»

Pozatwierdzać plany, statuty, umowy.

Kolejne instancje pozatwierdzały wyrok.


Słownik języka polskiego . 2013.