pozgarniać


pozgarniać
dk I, \pozgarniaćam, \pozgarniaćasz, \pozgarniaćają, \pozgarniaćaj, \pozgarniaćał, \pozgarniaćany
«zgarnąć, zebrać razem lub usunąć skądś wiele czegoś; zgarnąć z wielu miejsc, zgarnąć jedno po drugim»

Pozgarniać śmieci na szufelkę.

Pozgarniać papiery z biurka.

Pozgarniać rozsypaną sól.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ograbić — dk VIa, ograbićbię, ograbićbisz, ograb, ograbićbił, ograbićbiony ograbiać ndk I, ograbićam, ograbićasz, ograbićają, ograbićaj, ograbićał, ograbićany 1. «gwałtem, przemocą, bezprawnie zabrać cudzą własność, ukraść komuś lub skądś wiele rzeczy;… …   Słownik języka polskiego