pozlatywać


pozlatywać
dk VIIIa, \pozlatywaćtuje, \pozlatywaćtuj, \pozlatywaćywał
1. «o wielu ptakach: zlecieć, sfrunąć (w dół)»

Wróble pozlatywały z drzewa na ziemię.

2. pot. «pospadać»

Szklanki pozlatywały ze stołu.

Siedźcie spokojnie, bo pozlatujecie z krzeseł.

3. pot. «zbiec kolejno; pozbiegać»

Pozlatywali po schodach do piwnicy.

pozlatywać się «o ptakach: zlecieć się kolejno, jeden po drugim, zgromadzić się w jednym miejscu; potocznie o ludziach: przyjść bardzo szybko, przybiec z różnych stron»

Ptaki pozlatywały się do karmnika.

Tłumy ludzi pozlatywały się na kiermasz.


Słownik języka polskiego . 2013.