pozycyjny


pozycyjny
1. «dotyczący pozycji - położenia, określonego miejsca czegoś»
∆ Światła pozycyjne «światła ostrzegawcze, w jakie muszą być wyposażone w czasie złej widoczności statki powietrzne i wodne oraz wszelkie pojazdy»
jęz. Języki pozycyjne «języki, w których stosunki gramatyczne oznaczane są nie przez formy samych wyrazów, lecz za pomocą wyrazów pomocniczych, szyku lub intonacji; języki analityczne, języki izolujące»
mat. Pozycyjny system liczbowy «sposób zapisywania liczb, np. dziesiątkowy i dwójkowy system liczbowy, w którym znaczenie cyfr zależy od miejsca (pozycji), na jakim się one znajdują»
2. «dotyczący pozycji - stanowisk oddziałów walczących»
wojsk. Wojna pozycyjna «wojna, w czasie której działania bojowe stron walczących prowadzone są z pozycji obronnych, silnie umocnionych i rozciągających się w głąb terenu»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • pozycyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do pozycji, miejsca, w którym coś się znajduje : {{/stl 7}}{{stl 10}}Światła pozycyjne. Sygnały pozycyjne. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dwójkowy — dwójkowywi 1. rzad. «składający się z dwóch osób, dwóch jednakowych przedmiotów; wykonywany we dwie osoby» Kolumna dwójkowa. Dwójkowa metoda pracy. 2. pot. «mający mierne oceny, dwójki» Dwójkowy uczeń. * mat. Dwójkowy system liczbowy «pozycyjny… …   Słownik języka polskiego

  • kombinatoryczny — 1. «występujący w określonych połączeniach (kombinacjach)» ∆ jęz. Wariant kombinatoryczny «wariant fonemu uwarunkowany różnym otoczeniem fonetycznym, różną pozycją fonetyczną w wyrazie, np. spółgłoska n w wyrazie renta w stosunku do spółgłoski ŋ… …   Słownik języka polskiego