blagierstwo


blagierstwo
n III, Ms. \blagierstwowie; lm D. \blagierstwostw
«blagowanie, zmyślanie; blaga»

Śmiać się z czyichś blagierstw.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • blagierstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. blagierstwowie {{/stl 8}}{{stl 7}} mówienie rzeczy nieprawdziwych w celu zwrócenia na siebie uwagi, ubarwianie własnych opowieści; zmyślanie; także wypowiedź mająca takie cechy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć dość… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień