północo-zachód


północo-zachód
m IV, D. \północo-zachódchodu, Ms. \północo-zachódchodzie, blm
«strona, kierunek między północą a zachodem»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zachód — m IV, D. zachódchodu, Ms. zachódchodzie; lm M. zachódchody 1. «moment, w którym Słońce lub inne ciało niebieskie przecina linię horyzontu poruszając się (pozornie) w dół; późna pora dnia, kiedy Słońce znajduje się nisko nad horyzontem;… …   Słownik języka polskiego

  • północny — północnyni «dotyczący północy strony świata, kierunku, terenu» Północna półkula. Północne kraje. Północny Śląsk. Północna fauna, roślinność. Północne okna. Wiatr północny. Sto lat mijało, jak Zakon krzyżowy we krwi pogaństwa północnego brodził.… …   Słownik języka polskiego