pracodawca


pracodawca
m odm. jak ż II, DCMs. \pracodawcacy; lm M. \pracodawcacy, DB. \pracodawcaców
«osoba prawna (np. instytucja) lub cywilna zatrudniająca kogoś na określonych w umowie warunkach»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • pracodawca — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIIIa, lm M. pracodawcacy {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba lub instytucja oferująca miejsce pracy, zatrudniająca kogoś na warunkach określonych w umowie o pracę {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Franciszek Rychnowski — (1850 1929) was a Polish engineer and an inventor, who also lectured at the Lwów Politechnic. In addition to mundane projects (he was involved with electrification, central heating and the tram system in Lwów (now Lviv, Ukraine)), he also gained… …   Wikipedia

  • litera — 1. pot. euf. Cztery litery a) «pośladki»: Nie tak dawno bokser publicznie kopnął promotora w cztery litery, dając mu tym samym do zrozumienia, co o nim myśli. GWr 10/02/1999. b) «o człowieku niezaradnym; niedorajda, ciamajda» 2. Litera prawa… …   Słownik frazeologiczny

  • angażować — ndk IV, angażowaćżuję, angażowaćżujesz, angażowaćżuj, angażowaćował, angażowaćowany 1. «przyjmować do pracy, zawierać z kimś umowę o pracę» Angażować nowego pracownika. Angażować aktorów do teatru. 2. «wiązać kogoś z czymś materialnie lub… …   Słownik języka polskiego

  • chlebodawca — m odm. jak ż II, DCMs. chlebodawcacy; lm M. chlebodawcacy, DB. chlebodawcaców «ten, kto daje wyżywienie, utrzymanie; zwłaszcza: ten, kto daje płatną pracę, zarobek; pracodawca» Obowiązki pracowników wobec chlebodawców …   Słownik języka polskiego

  • pan — m IV, DB. a, CMs. u, W. pannie; lm M. owie, DB. ów 1. «mężczyzna; często także o mężczyźnie eleganckim, wykształconym» Starszy pan. Eleganccy panowie. Pan w średnim wieku. Przyszedł jakiś pan. 2. «forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się… …   Słownik języka polskiego

  • praca — ż II, DCMs. pracacy; lm D. prac 1. «świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa; wykonywany zawód, zajęcie,… …   Słownik języka polskiego

  • zaangażować — dk IV, zaangażowaćżuję, zaangażowaćżujesz, zaangażowaćżuj, zaangażowaćował, zaangażowaćowany 1. «przyjąć kogoś do pracy, zawrzeć z kimś umowę o pracę» Zaangażować aktora. Zaangażować pracowników do biura, do fabryki. Zaangażować kogoś na… …   Słownik języka polskiego

  • chlebodawca — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIIIa, lm M. chlebodawcacy {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba dająca komuś płatną pracę, zajęcie zapewniające utrzymanie; pracodawca : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odczuwać wdzięczność dla swego chlebodawcy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niewypłacalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, niewypłacalnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} niezdolny do dotrzymania swoich zobowiązań finansowych, wypłacenia należnych komuś pieniędzy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niewypłacalny pracodawca, dłużnik, klient. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień