prądolubny


prądolubny
zool. Ryby prądolubne «ryby żyjące w wodach bieżących, zwłaszcza w nurcie bystrych potoków (np. pstrąg); ryby reofilne»

Słownik języka polskiego . 2013.