preliminować


preliminować
ndk IV, \preliminowaćnuję, \preliminowaćnujesz, \preliminowaćnuj, \preliminowaćował, \preliminowaćowany
«układać preliminarz, obliczać i zestawiać przewidywane wydatki i dochody; przeznaczać w preliminarzu pewne sumy na określone cele»

Preliminowane koszty, zyski.

Preliminować jakieś sumy na inwestycje.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • preliminować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, preliminowaćnuję, preliminowaćnuje, preliminowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sporządzać preliminarz, układać plan dochodów i wydatków : {{/stl 7}}{{stl 10}}Preliminowane… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • preliminowanie — n I rzecz. od preliminować …   Słownik języka polskiego