prewencyjny


prewencyjny
praw. «dotyczący prewencji, zapobiegający czemuś; zapobiegawczy, ochronny»

Akcja, działalność prewencyjna.

Środki prewencyjne.

∆ Areszt prewencyjny «pozbawienie wolności oskarżonego przed ogłoszeniem wyroku»
∆ Cenzura prewencyjna «cenzurowanie druków przed ich opublikowaniem»
∆ Więzienie prewencyjne «więzienie, w którym odosabnia się oskarżonych przed ogłoszeniem wyroku»
∆ Wojna prewencyjna «wojna wypowiedziana jednemu państwu przez drugie dla uprzedzenia przewidywanej napaści ze strony przeciwnej»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • prewencyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający charakter prewencji, zapobiegający lub zmierzający do zapobieżenia czemuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Działania prewencyjne. Obrona prewencyjna. Zastosować środki prewencyjne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • areszt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. aresztszcie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tymczasowe pozbawienie kogoś wolności przez zamknięcie pod strażą, trwające od tygodnia do trzech miesięcy : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapobiegawczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} mający zapobiec czemuś, podejmowany, stosowany w celu niedopuszczenia do czegoś; zabezpieczający przed czymś; profilaktyczny, ochronny, prewencyjny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Leczenie, metody, środki… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaradczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który ma czemuś zaradzić, przeciwdziałać; prewencyjny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Środki zaradcze. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień