program


program
m IV, D. -u, Ms. \programmie; lm M. -y
1. «wykład pewnych założeń i wytycznych działania mającego te założenia realizować»

Program społeczny, polityczny, gospodarczy, kulturalny, ideologiczny.

Program urbanistyczny.

Ambitny, śmiały program.

Program partii, rządu.

Program badań naukowych, reform społecznych.

Wprowadzać jakiś program.

polit. Program wyborczy «polityczny program partii lub organizacji politycznej, która zobowiązuje się ten program realizować w wypadku zwycięstwa w wyborach»
2. «plan, układ zamierzonych czynności, prac»

Program zajęć pracownika.

Program prac domowych.

Wypracować sobie program działania.

W programie dnia mieli zwiedzanie muzeum.

3. «zbiór odpowiednio dobranych informacji dotyczących granej w teatrze sztuki, odbywającego się gdzieś koncertu itp., opracowany zwykle w postaci broszurki, przygotowujący widza, słuchacza do odbioru danej imprezy; sama taka impreza, występ artystyczny; także: zestaw audycji nadawanych w danym dniu przez radio, telewizję»

Program teatralny.

Program filmowy.

Program muzyczny.

Program radiowy, telewizyjny.

Interesujący, urozmaicony program.

Program koncertu, akademii, festiwalu, olimpiady.

Kupić, przeczytać program.

Nadać, transmitować program (z filharmonii).

Łyżwiarka, tancerka wystąpiła z programem dowolnym.

Punkt programu.

◊ Coś (ktoś) jest gwoździem programu «coś (ktoś) jest najważniejszym, najatrakcyjniejszym punktem programu»
4. «zakres wiedzy wykładanej w szkole; spis przedmiotów nauczania w szkole»

Program nauczania, zajęć szkolnych.

Program szkoły podstawowej.

Uczyć według programu, zgodnie z programem.

5. inform. «ciąg instrukcji napisanych w języku zrozumiałym dla komputera, pozwalających wykonać jakąś operację, np. przetwarzanie tekstów, obrazów, wykonywanie obliczeń»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • program — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. programmie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} założenia, cele i zapowiadana działalność w jakiejś dziedzinie lub jakiejś organizacji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Program społeczny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Program — may refer to:* Program (management) * Program (The Animatrix), a short film in The Animatrix series * PROGRAM Initiative for Art and Architectural Collaborations, a project space in Berlin for art and architecture * Computer program * Program… …   Wikipedia

 • program — prògram m DEFINICIJA 1. a. sadržaj i cilj rada kakve djelatnosti koji treba izvršiti [nastavni program] b. predmet i sadržaj predmeta koji se predaju u školama u okviru nastavnog plana i programa [izvan programa] 2. sadržaj koji želi ostvariti… …   Hrvatski jezični portal

 • Program 33 — Logo de Program 33 Forme juridique société par actions simplifiée Siège social France …   Wikipédia en Français

 • program — [prō′gram΄, prō′grəm] n. [< LL & Fr: Fr programme < LL programma < Gr, edict < prographein, to write in public < pro , before + graphein, to write: see PRO 1 & GRAPHIC] 1. Obs. a) a proclamation b) a prospectus or syllabus …   English World dictionary

 • program — PROGRÁM, programe, s.n. 1. Plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea desfăşurării lor) etapele propuse pentru o perioadă dată; desfăşurare a activităţii (individuale, dintr o instituţie) după un astfel de plan. 2. Expunere (scrisă) a… …   Dicționar Român

 • program — program, schedule, timetable, agenda denote a formulated plan listing things to be done or to take place, especially in their time order. Program is the term of widest application. It may refer to a mental plan or to one that is written or… …   New Dictionary of Synonyms

 • program — program, programme The standard spelling in BrE, except in computer language, is programme, and in AmE it is program. In the context of computing, program is used in both AmE and BrE, and as a verb has inflected forms programmed, programming in… …   Modern English usage

 • program — [n1] agenda, list affairs, appointments, arrangements, bill, bulletin, business, calendar, card, catalog, chores, curriculum, details, docket, happenings, index, lineup, listing, meetings, memoranda, necessary acts*, order of business*, order of… …   New thesaurus

 • program — (Amer.) pro·gram || prəʊgræm n. plan, project,schedule, agenda, written order of events; public presentation; show that is broadcast on television or radio; planned group of activities; prospectus, syllabus; computer program (also programme)… …   English contemporary dictionary

 • Program — Pro gram, n. Same as {Programme}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English