programowość


programowość
ż V, DCMs. \programowośćści, blm
rzecz. od programowy (zwykle w zn. 1)

Programowość książki, utworu dramatycznego, czyjejś wypowiedzi.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • programowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. programowośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} obecność w czymś założeń jakiegoś programu lub programowy charakter czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Programowość sztuki, wiersza. Programowość wystąpienia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień