progresywny


progresywny
«postępujący naprzód, wciąż, rosnący; rozwijający się, wzrastający, postępowy»

Cechy progresywne.

Progresywna postawa twórcza.

ekon. Podatek progresywny «podatek, dla którego charakterystyczny jest wzrost stawki podatkowej w miarę wzrostu podstawy wymiaru podatku»
jęz. Asymilacja progresywna «upodobnienie głoski następującej do głoski poprzedzającej (np. pod względem dźwięczności w wyrazie poprzeć); upodobnienie postępowe»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • progresywny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, progresywnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} rozwijający się, postępowy; ciągle doskonalący się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Progresywne działy gospodarki. Cechy progresywne. <fr. z łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • progresyjny — → progresywny …   Słownik języka polskiego

  • Memories in My Head — EP by Riverside Released June 20, 2011 (worldwide) …   Wikipedia

  • progresywnie — przysłów. od progresywny Technika rozwijająca się progresywnie …   Słownik języka polskiego

  • progresyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, progresyjnyni, {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co progresywny. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień