blokować


blokować
ndk IV, \blokowaćkuję, \blokowaćkujesz, \blokowaćkuj, \blokowaćował, \blokowaćowany
1. «utrudniać przejście, zastawiać, zagradzać, tarasować»

Blokować drogę, przejazd.

2. «stosować blokadę ekonomiczną, polityczną lub wojskową»
3. «zajmować niepotrzebnie miejsce; sprawiać, że coś jest niepotrzebnie zajęte»

Towary blokują magazyny.

Blokować etat.

4. druk. «wstawiać w skład dowolne czcionki dla zachowania miejsca na późniejszą wstawkę»
5. sport. «w siatkówce: stosować blok (blokadę, bloking)»
6. techn. «zapobiegać niepożądanemu przebiegowi procesów w określonym urządzeniu technicznym za pomocą urządzeń, najczęściej mechanicznych lub elektrycznych»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • blokować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, blokowaćkuję, blokowaćkuje, blokowaćany {{/stl 8}}– zablokować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} wyłączać lub uniemożliwiać ruch jednej części urządzenia przez odpowiednie ustawienie innej jego części …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ryglować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, ryglowaćluję, ryglowaćluje, ryglowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zamykać coś na rygiel; też: zamykać, przegradzać drogę, blokować dostęp do czegoś, kładąc coś, stawając w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • blokowanie — n I rzecz. od blokować …   Słownik języka polskiego

  • ryglować — ndk IV, ryglowaćluję, ryglowaćlujesz, ryglowaćluj, ryglowaćował, ryglowaćowany «zamykać na rygiel, blokować mechanicznie, tarasować coś poprzecznie» Ryglować drzwi, okna, broń …   Słownik języka polskiego

  • odcinać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odcinaćam, odcinaća, odcinaćają, odcinaćany {{/stl 8}}– odciąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, odetnę, odetnie, odetnij, odcinaćciął, odcinaćcięli, odcinaćcięty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zabierać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zabieraćam, zabieraća, zabieraćają, zabieraćany {{/stl 8}}– zabrać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, zabieraćbiorę, zabieraćbierze, zabieraćbierz, zabieraćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zablokować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}blokować I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamykać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zamykaćam, zamykaća, zamykaćają, zamykaćany {{/stl 8}}– zamknąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, zamykaćnę, zamykaćnie, zamykaćnij, zamykaćnął, zamykaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zblokować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}blokować II {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień