prostownik


prostownik
m III, D. -a, N. \prostownikkiem; lm M. -i
1. anat. «mięsień powodujący prostowanie się, np. zgiętego palca, nogi zgiętej w kolanie, ręki zgiętej w łokciu»
2. techn. «urządzenie do prostowania, przekształcania prądu zmiennego na prąd płynący w jednym tylko kierunku, często stały»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • prostownik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}techn. {{/stl 8}}{{stl 7}} układ elektryczny, urządzenie służące do zamiany prądu przemiennego w prąd płynący w jednym kierunku, zwykle o… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ignitron — m IV, D. u, Ms. ignitronnie; lm M. y elektr. «trójelektrodowa lampa elektronowa gazowana; służy jako prostownik sterowany w urządzeniach trakcyjnych i przemysłowych dużej mocy oraz jako element sterujący zgrzewarek elektrycznych» ‹łac. +… …   Słownik języka polskiego

  • kryształkowy — przym. od kryształek (w zn. 2) ∆ rad. Detektor kryształkowy a) «półprzewodnikowy prostownik prądów szybkozmiennych wykonany najczęściej z kryształu galeny i dotykającego go ostrza metalowego, używany w najprostszych (słuchawkowych) aparatach… …   Słownik języka polskiego

  • kuprytowy — przym. od kupryt Prostownik kuprytowy …   Słownik języka polskiego

  • prostowniczy — przym. od prostownik (tylko w zn. 2) ∆ Lampa prostownicza «lampa elektronowa przeznaczona do prostowania prądu elektrycznego zmiennego» …   Słownik języka polskiego

  • miedziowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. miedź w zn. 1.: Związek miedziowy. Siarczek miedziowy. Prostownik miedziowy. Płytki miedziowe. Górnictwo miedziowe. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prostowniczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. prostownik w zn. 1.: Lampa, dioda prostownicza. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień