prostracja


prostracja
ż I, DCMs. \prostracjacji, blm
«skrajne wyczerpanie nerwowo-psychiczne połączone ze spadkiem sił i zobojętnieniem»

Popaść w prostrację.

Kogoś ogarnęła prostracja.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • prostracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} stan krańcowego wyczerpania nerwowego i psychicznego oraz zobojętnienia połączony ze spadkiem napięcia mięśniowego; depresja psychiczna : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poddawać się prostracji. Kogoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień