prosty


prosty
prości, \prostytszy
1. «nie odchylający się w żadną stronę, nie skręcający w bok; równy, nie wykrzywiony, niekręty, nie wygięty, nie zgięty»

Proste brwi, włosy.

Prosty słup.

Prosta spódnica.

anat. Kiszka prosta → odbytnica
mat. Graniastosłup prosty «graniastosłup, którego ściany boczne są prostopadłe do podstawy»
∆ Kąt prosty «kąt równy kątowi przyległemu, kąt 90°»
∆ Linia prosta «linia, którą wyznaczają dwa punkty»
∆ Stożek kołowy prosty «bryła powstała z obrotu trójkąta prostokątnego dokoła jednej z jego przyprostokątnych»
praw. Krewni, powinowaci, potomkowie itp. w linii prostej «krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itp.) oraz zstępni (dzieci, wnuki itp.
◊ Iść prostą drogą «postępować w sposób otwarty, uczciwy»
□ Prosta droga nie zawsze jest najkrótsza.
2. «o ludziach: stojący na niskim stopniu rozwoju intelektualnego, kultury, wykształcenia, obycia itp.; stojący nisko w jakiejś hierarchii»

Pochodzić z prostej rodziny.

Prosty żołnierz.

3. «o przedmiotach: nie wyróżniający się niczym, skromny, niewykwintny, zwykły, pospolity, nieozdobny, niewyszukany»

Prosta sukienka.

Proste jedzenie.

4. «nieskomplikowany, niezawiły, niezłożony, oczywisty, zrozumiały»

Proste zadanie.

Proste objaśnienie.

Proste urządzenie.

chem. Białka proste → proteiny
∆ Cukry proste «cukry o stosunkowo prostej budowie; niektóre z nich odgrywają zasadniczą rolę w przemianie materii»
jęz. Orzeczenie proste «orzeczenie wyrażone za pomocą słowa osobowego»
∆ Zdanie proste «zdanie, w którym jest tylko podmiot i orzeczenie»
techn. Maszyny proste «proste urządzenia, np. równia pochyła, dźwignia, koło zębate, umożliwiające zastąpienie pracy określonej siły na określonej drodze równą jej (w razie braku tarcia) pracą innej siły na odpowiednio zmienionej drodze»
◊ Rzecz prosta «naturalnie, oczywiście»
5. «zwyczajny, naturalny»

Uważać coś za swój prosty obowiązek.

◊ Brać coś (rzecz) na prosty rozum «zastanawiać się trzeźwo, rozważać krytycznie»
* fiz. Ruch harmoniczny prosty «ruch, w którym przyspieszenie jest proporcjonalne do wychylenia z położenia równowagi i jest skierowane przeciwnie»
prosta w użyciu rzecz., mat. «jedno z pierwotnych pojęć geometrii, linia wyznaczona przez dwa punkty»
prosty w użyciu rzecz., sport. «w boksie: cios zadany ręką wyprostowaną w łokciu»

Lewy prosty, prawy prosty.

po prostu
1. «w sposób prosty, bezpośrednio, szczerze, zwyczajnie; wprost, wręcz, bez ceremonii»

Zwrócił się po prostu do kolegów o pomoc.

2. «tylko, jedynie»

To po prostu wiatr huczy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • prosty — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, prości, prostytszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niemający bocznych wygięć, ułożony wzdłuż nieskręcającej w żadną stronę linii; niezakrzywiony, niezagięty, niewypaczony,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prosty — Być na prostej drodze do czegoś zob. droga 2. Chodzić, iść prostą drogą zob. droga 3. Coś (jest) proste jak drut zob. drut 1. Coś prowadzi, zmierza prostą drogą do czegoś zob. droga 6. Ktoś prosty jak świeca zob. świeca 1. Prosty jak strzała zob …   Słownik frazeologiczny

  • prosty — AND prostie n. a prostitute. □ The cops haul in about forty prosties a night from that one neighborhood alone. □ This one prosty was high on something and started screaming …   Dictionary of American slang and colloquial expressions

  • prosty — noun prostitute Syn: prossy, tart, whore …   Wiktionary

  • prosty — pros·ty …   English syllables

  • prosty — noun see pross II …   Useful english dictionary

  • prosty jak drut — Bardzo prosty lub łatwy; nieskomplikowany Eng. Very simple or easy; uncomplicated …   Słownik Polskiego slangu

  • kąt prosty — {{/stl 13}}{{stl 8}}mat. {{/stl 8}}{{stl 7}} kąt mający 90°, pomiędzy prostostopadłymi do siebie ramionami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rysować, wyznaczać kąt prosty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • na mój (prosty) rozum — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} według mnie, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na mój prosty rozum to nie było uczciwe. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wysoki [prosty] jak świeca — {{/stl 13}}{{stl 7}} smukły, dużego wzrostu, dorodny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chłopak wysoki, prosty jak świeca. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień