protektorat


protektorat
m IV, D. -u, Ms. \protektoratacie
1. blm
«opieka osoby wpływowej nad kimś, nad czymś; dozór honorowy osobistości lub instytucji nad jakimś przedsięwzięciem»

Protektorat nad pracą jakiegoś komitetu, stowarzyszenia, nad wystawą, nad zjazdem.

Objąć, sprawować protektorat nad czymś.

Coś odbywa się pod czyimś protektoratem.

2. lm M. -y
«forma zależności państwa słabszego od silniejszego oparta na nierównoprawnej umowie międzynarodowej, polegająca na tym, że państwo słabsze zależne znajduje się pod kontrolą obcego państwa prowadzącego jego sprawy zewnętrzne (polityki zagranicznej, obrony wojskowej), a czasami i część wewnętrznych; władza sprawowana przez jakieś państwo nad innym; kraj znajdujący się w takiej zależności»

Protektorat kolonialny.

Rozciągnąć, sprawować protektorat nad jakimś krajem.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • protektorat — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. protektoratacie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} opieka, zwykle formalna, roztaczana nad kimś lub nad czymś przez możną, wpływową osobę; honorowa opieka, dozór… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • protektorat — protektòrāt m <G protektoráta> DEFINICIJA 1. a. oblik vlasti i državnog administriranja ekonomski, politički ili vojno moćnije države nad slabijom b. meton. zemlja ili područje pod protektoratom; mandatno područje 2. pokroviteljstvo,… …   Hrvatski jezični portal

  • Protektorāt — (lat., Schutz, Schutzherrschaft), in der Sprache des gewöhnlichen Lebens gebräuchlich für den Ehrenschutz, den ein Höherstehender irgend einer Veranstaltung leiht, namentlich bei Ausstellungen, Kongressen u. dgl. üblich. In der politischen… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • protektòrāt — m 〈G protektoráta〉 1. {{001f}}a. {{001f}}oblik vlasti i državnog administriranja ekonomski, politički ili vojno moćnije države nad slabijom b. {{001f}}meton. zemlja ili područje pod protektoratom; mandatno područje 2. {{001f}}pokroviteljstvo,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Protektorat — Ein Protektorat (von lat. protegere, „schützen“) ist ein teilsouveränes staatliches Territorium, dessen auswärtige Vertretung und Landesverteidigung einem anderen Staat unterstehen. Sowohl dem Protektor als auch dem Protektorat kann eine… …   Deutsch Wikipedia

  • Protektorat — Schutzherrschaft * * * Pro|tek|to|rat 〈n. 11〉 1. Gönnerschaft, Ehrenvorsitz 2. = Schutzherrschaft [Neubildung zu Protektor] * * * Pro|tek|to|rat, das; [e]s, e: 1. (bildungsspr.) Schirmherrschaft. 2. (Völkerrecht) …   Universal-Lexikon

  • protektorát — a m (ȃ) polit. na mednarodni pogodbi temelječe pokroviteljstvo, (delna) oblast ene države nad drugo ali nad določenim ozemljem: dobiti, imeti protektorat; gospodarsko, vojaško slabotna država je morala sprejeti protektorat; biti pod… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Protektorat — 1. Schirmherrschaft; (bildungsspr.): Ägide, Patronat; (kath. Kirche): Patrozinium. 2. Herrschaftsgewalt, [Schutz]herrschaft, Souveränität, [Staats]gewalt, [Staats]hoheit. * * * Protektorat,das:1.⇨Schutzherrschaft2.⇨Schirmherrschaft… …   Das Wörterbuch der Synonyme

  • Protektorat — Pro·tek·to·ra̲t das; s, e; 1 ein Land, dessen Verteidigung und Außenpolitik von einem anderen, mächtigeren Land bestimmt wird 2 nur Sg; die Schutzherrschaft eines stärkeren Staates über einen schwächeren Staat 3 geschr ≈ Schirmherrschaft… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • protektorat — s ( et, protektorat) POLIT stat el. område under annan starkare stats beskydd, skyddsherravälde …   Clue 9 Svensk Ordbok