bluszczowość


bluszczowość
ż V, DCMs. \bluszczowośćści, blm
rzecz. od bluszczowy (tylko w zn. przen.)

Bluszczowość poety.

Bluszczowość charakteru.


Słownik języka polskiego . 2013.