bluszczowy


bluszczowy
«zrobiony z bluszczu, opleciony bluszczem»

Bluszczowy wieniec.

przen. «potrzebujący opieki, oparcia; bezradny, delikatny; bluszczowaty»

Bluszczowa dusza, natura.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bluszczowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, bluszczowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} opleciony pędami bluszczu, zrobiony z takich pędów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bluszczowa altana. Bluszczowe girlandy. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bluszczowość — ż V, DCMs. bluszczowośćści, blm rzecz. od bluszczowy (tylko w zn. przen.) Bluszczowość poety. Bluszczowość charakteru …   Słownik języka polskiego