próżniactwo


próżniactwo
n III, Ms. \próżniactwowie, blm
«próżnowanie, życie próżniacze, lenistwo»

Czas schodził mu na próżniactwie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • próżniactwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. próżniactwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} przeciwieństwo pracowitości, próżnowanie, niechęć do pracy, lenistwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tępić próżniactwo podwładnych. Z lubością oddawał się błogiemu próżniactwu. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zabawa — 1. pot. Cała zabawa na nic «powiedzenie oznaczające, że coś się nie powiodło, nie udało mimo włożonego wysiłku»: (...) Piotr powiedział, że warto by sprawdzić, czy rzeczywiście o dwunastej w nocy nieboszczycy wstają z grobów (...) nocą na… …   Słownik frazeologiczny

  • degenerować — ndk IV, degenerowaćruję, degenerowaćrujesz, degenerowaćruj, degenerowaćował, degenerowaćowany «powodować degenerację» Dobrobyt i próżniactwo degenerowało ich. degenerować się «ulegać degeneracji, tracić cechy właściwe swojemu rodzajowi, typowi;… …   Słownik języka polskiego

  • lenistwo — n III, Ms. lenistwowie, blm «niechęć do pracy; opieszałość, gnuśność, nieróbstwo, próżniactwo» Karygodne, wrodzone lenistwo. Nie robić czegoś przez lenistwo …   Słownik języka polskiego

  • markieranctwo — n III, Ms. markieranctwowie, blm pot. «bycie markierantem, zaniedbywanie się w pracy, lekceważenie obowiązków; bumelanctwo, próżniactwo» …   Słownik języka polskiego

  • nieróbstwo — n III, Ms. nieróbstwowie, blm «niezajmowanie się niczym, próżnowanie, leniuchowanie; niechęć do pracy, próżniactwo» Wakacyjne, urlopowe, błogie nieróbstwo. Spędzać dnie, czas na nieróbstwie …   Słownik języka polskiego

  • gnuśność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. gnuśnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie gnuśnym; stan niechęci do jakiegokolwiek działania; ospałość, apatia, lenistwo, próżniactwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tracić czas na gnuśności. Pogrążać się w gnuśności.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • lenistwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. lenistwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} cecha charakteru polegająca na niechęci do pracy, działania; opieszałość, ospałość, gnuśność, próżniactwo : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • markieranctwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. markieranctwowie, blm, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} pozorowanie pracy, bycie markierantem; próżniactwo {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień