pryskać


pryskać
ndk I, \pryskaćam, \pryskaćasz, \pryskaćają, \pryskaćaj, \pryskaćał, \pryskaćany - prysnąć dk Va, \pryskaćnę, pryśniesz, pryśnij, \pryskaćnął (prysł), \pryskaćnęła (prysła), \pryskaćnęli, \pryskaćnąwszy
1. «rozrzucać, wyrzucać krople albo drobne cząstki czegoś, rozpryskiwać coś; zraszać coś kroplami, opryskiwać, obryzgiwać kogoś, coś»

Pryskać wodą rośliny.

Pryskać drzewka płynem owadobójczym.

Pryskać lakierem włosy.

2. «wylatywać w postaci drobnych cząstek, kawałków, kropel itp.; rozpryskiwać się»

Olej pryska przy podgrzaniu.

Tłuszcz prysnął jej na rękę.

Iskry pryskają z paleniska.

Błoto pryska spod kół samochodu.

3. «łamać się, kruszyć, pękać w kawałki; rozlatywać się»

Pryskają szyby, okowy, obręcze.

przen. «rozwiewać się, ulatywać, niknąć»

Czar, radość, wesoły nastrój pryska.

4. pot. «szybko uciekać»

Włamywacz prysnął na widok policjanta.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • pryskać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, pryskaćam, pryskaća, pryskaćają {{/stl 8}}– prysnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa a. IVb, pryskaćnę, pryśnie, pryśnij, pryskaćnąłem, pryskaćnął || prysł, pryskaćnęła || prysła, pryskaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • прыскать — аю, прыск, род. п. а время цветения и роста, горячее рабочее время , то, чем спрыскивают , отпрыск, укр. прискати брызгать , блр. прыскаць, др. русск. прыснути заволноваться (о море) , СПИ, болг. пръскам брызгаю , сербохорв. пр̀снути, пр̏сне̑м… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • bryzgać — ndk I, bryzgaćam, bryzgaćasz, bryzgaćają, bryzgaćaj, bryzgaćał, bryzgaćany bryznąć dk Va, bryzgaćnę, bryźniesz, bryźnij, bryzgaćnął, bryzgaćnęła, bryzgaćnęli, bryzgaćnąwszy, bryźnięty, rzad. bryzgnąć dk Va, bryzgaćnę, bryzgaćniesz, bryzgaćnij,… …   Słownik języka polskiego

  • chlapać — ndk IX, chlapaćpię, chlapaćpiesz, chlap, chlapaćał, chlapaćany chlapnąć dk Va, chlapaćnę, chlapaćniesz, chlapaćnij, chlapaćnął, chlapaćnęła, chlapaćnęli, chlapaćnięty, chlapaćnąwszy 1. «uderzać o wodę, o błoto, o coś mokrego; wylewać płyn… …   Słownik języka polskiego

  • chlupać — ndk IX, chlupaćpię, chlupaćpiesz, chlup, chlupaćał chlupnąć dk Va, chlupaćnę, chlupaćniesz, chlupaćnij, chlupaćnął, chlupaćnęła, chlupaćnęli, chlupaćnąwszy 1. «o cieczy, substancji płynnej: przelewać się, wydając charakterystyczny odgłos;… …   Słownik języka polskiego

  • chlustać — ndk I, chlustaćam, chlustaćasz, chlustaćają, chlustaćaj, chlustaćał, chlustaćany a. IX, chluszczę, chluszczesz, chluszcz chlusnąć dk Va, chlustaćnę, chluśniesz, chluśnij, chlustaćnął, chlustaćnęła, chlustaćnęli, chluśnięty, chlustaćnąwszy 1.… …   Słownik języka polskiego

  • opryskiwać się – opryskać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} opryskiwać siebie (swoje ciało, ubranie) czymś (często przez nieuwagę); spryskiwać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Opryskać się śliną. Opryskać się wodą toaletową. Opryskać się pod… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozpryskiwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, rozpryskiwaćkuję, rozpryskiwaćkuje, rozpryskiwaćany {{/stl 8}}– rozpryskać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, rozpryskiwaćam, rozpryskiwaća, rozpryskiwaćają rozpryskiwaćany {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tryskać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, tryskaćam, tryskaća, tryskaćają {{/stl 8}}– trysnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, tryskaćnę, tryśnie, tryśnij, tryskaćnął, tryskaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o cieczach… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wypryskiwać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, wypryskiwaćkuję, wypryskiwaćkuje, wypryskiwaćany {{/stl 8}}– wypryskać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, wypryskiwaćam, wypryskiwaća, wypryskiwaćają, wypryskiwaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} pryskając, zużywać coś : {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień