przeciek


przeciek
m III, D. -u, N. \przeciekkiem; lm M. -i
«przeciekanie, przedostawanie się wody w miejscach uszkodzonych, źle zabezpieczonych w budynkach, na statkach itp.; miejsce, w którym przedostaje się woda»

Przeciek wody spowodował popękanie tynku.

Przeciek powiększa się, zmniejsza się.

przen. «przedostawanie się czegoś w sposób nielegalny, nieoficjalny, drogą pokątną»

Przeciek materiałów budowlanych dla prywatnych odbiorców.

Przeciek obcych walut.

Przeciek informacji, wiadomości z tajnych obrad.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przeciek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przeciekanie, wydostawanie się wody lub innej cieczy przez nieszczelne ścianki, rury itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Powolny, silny przeciek.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeciek — Przedostanie się informacji na zewnątrz, zwłaszcza do prasy Eng. An instance of giving information to the press or other recipient secretly …   Słownik Polskiego slangu

  • Armia Krajowa Obywatelska — (AKO, Citizens Home Army) was a Polish military anticommunist organization, based on the disbanded Home Army (Armia Krajowa, AK). It was founded in February 1945 by Colonel Wladyslaw Liniarski (nom de guerre Mscislaw ), who had previously been… …   Wikipedia

  • Рекламная кампания Grand Theft Auto V — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/19 декабря 2012. Пока процесс обсуждения не завершён, статью можн …   Википедия

  • cementować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, cementowaćtuję, cementowaćtuje, cementowaćany {{/stl 8}}– scementować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} umacniać, utrwalać istniejące pomiędzy ludźmi związki; zespalać, konsolidować, jednoczyć :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • złącze — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. złączeczy, techn. {{/stl 8}}{{stl 7}} element łączący części jakiejś konstrukcji; także miejsce połączenia jakichś części : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przeciek gazu na złączu. Złącze wagonów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień