przecierpieć


przecierpieć
dk VIIa, \przecierpiećpię, \przecierpiećpisz, \przecierpiećcierp, \przecierpiećpiał, \przecierpiećpieli, \przecierpiećpiany
1. «doznać wielu cierpień, zmartwień; przeżyć jakiś czas w cierpieniu, znieść cierpienia w ciągu jakiegoś czasu»

Wiele przecierpieć w czasie choroby, w czasie wojny, w życiu.

2. «znieść coś cierpiąc; przeboleć, odcierpieć coś»

Przecierpiała w milczeniu tę przykrość.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przecierpieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIb, przecierpiećpię, przecierpiećpi, przecierpiećpiał, przecierpiećpieli, przecierpiećpiany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dużo wycierpieć, doznać wielu cierpień, być poddanym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przetrzymać — dk I, przetrzymaćam, przetrzymaćasz, przetrzymaćają, przetrzymaćaj, przetrzymaćał, przetrzymaćany przetrzymywać ndk VIIIa, przetrzymaćmuję, przetrzymaćmujesz, przetrzymaćmuj, przetrzymaćywał, przetrzymaćywany 1. «ująwszy, chwyciwszy potrzymać coś …   Słownik języka polskiego