przeciwjad


przeciwjad
m IV, D. -u, Ms. \przeciwjadadzie; lm M. -y
biol. «przeciwciało neutralizujące działanie toksyn drobnoustrojów chorobotwórczych, powstające w organizmach wyższych zwierząt i człowieka pod wpływem antygenów; antytoksyna»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • antytoksyna — ż IV, CMs. antytoksynanie; lm D. antytoksynayn biol. «przeciwciało neutralizujące działanie toksyn drobnoustrojów chorobotwórczych, powstające w organizmach wyższych zwierząt i człowieka pod wpływem antygenów; przeciwjad» …   Słownik języka polskiego

  • przeciwjadowy — przym. od przeciwjad Surowica przeciwjadowa …   Słownik języka polskiego