agrochemia


agrochemia
ż I, DCMs. \agrochemiamii, blm
«nauka zajmująca się badaniem żyzności gleby i zagadnieniami nawożenia; chemia rolnicza»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • agrochemia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} dział nauk rolniczych zajmujący się badaniem żyzności gleby, nawozów i metod ich stosowania w celu osiągnięcia wysokich plonów; chemia rolna {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • agro- — «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek z rolą, rolnictwem, uprawą, np. agrobiologia, agrochemia, agrochemiczny, agrotechniczny, agrotechnik» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • agrochemiczny — przym. od agrochemia …   Słownik języka polskiego