agrochemiczny


agrochemiczny
przym. od agrochemia.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • agro- — «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek z rolą, rolnictwem, uprawą, np. agrobiologia, agrochemia, agrochemiczny, agrotechniczny, agrotechnik» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego