przedmiotowość


przedmiotowość
ż V, DCMs. \przedmiotowośćści, blm
«bezstronność w ocenie rzeczywistych faktów; rzeczowość»

Przedmiotowość w sądzeniu zjawisk.


Słownik języka polskiego . 2013.