przekład


przekład
m IV, D. -u, Ms. \przekładadzie; lm M. -y
1. «tłumaczenie tekstu, dzieła z jednego języka na drugi»

Powieść w polskim przekładzie.

Dokonać przekładu z języka francuskiego na polski.

Pracować nad przekładem dramatu.

∆ Przekład autoryzowany «przekład dokonany z upoważnienia autora, za jego zgodą»
2. «dzieło przełożone z jednego języka na drugi; tekst przetłumaczony, tłumaczenie»

Bibliofilskie wydanie przekładów Dantego.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przekład — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. przekładadzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tłumaczenie tekstu z jednego języka na drugi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dokonać przekładu powieści. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Julia Hartwig — …   Wikipedia Español

  • Julia Hartwig — (née à Lublin le 14 août 1921) est un écrivain polonais, poète, traductrice (notamment de textes littéraires français), auteur d essais, auteur de livres pour enfants …   Wikipédia en Français

  • Державин, Гавриил Романович — — знаменитый поэт, государственный человек и общественный деятель второй половины прошлого и первой четверти нынешнего столетия (р. 3 июля 1743, ум. 8 июля 1816). Предок его, татарский мурза Багрим, в ХV столетии, в княжение Василия… …   Большая биографическая энциклопедия

  • autoryzować — ndk IV, autoryzowaćzuję, autoryzowaćzujesz, autoryzowaćzuj, autoryzowaćował, autoryzowaćowany «dokonywać autoryzacji, zezwalać na wydanie, przekład, adaptację, przeróbkę itp. swego dzieła; zatwierdzać, potwierdzać, uwierzytelniać, popierać,… …   Słownik języka polskiego

  • Dzierzon — Jan Dzierżon Jan Dzierżon …   Wikipédia en Français

  • Jan Dzierzon — Jan Dzierżon Jan Dzierżon …   Wikipédia en Français

  • Jan Dzierżon — Johann Dzierzon Jan Dzierżon (en allemand Johann Dzierzon) (* 16 janvier 1811 à Lowkowitz – † 26 octobre 1906 ibid) était un intellectuel polonais et prêtre catholique mais est plus connu aujourd hui en tant que naturaliste et apiculteur. Il… …   Wikipédia en Français

  • Johann Dzierzon — Jan Dzierżon Jan Dzierżon …   Wikipédia en Français

  • Кукольник, Павел Васильевич — Павел Васильевич Кукольник доброжелательный цензор Дата рождения …   Википедия