przemóc


przemóc
dk XI, \przemócmogę, \przemócmożesz, \przemócmóż, \przemócmógł, \przemócmogła, \przemócmogli, \przemócmógłszy - rzad. przemagać ndk I, \przemócam, \przemócasz, \przemócają, \przemócaj, \przemócał, \przemócany
1. «zwyciężyć, pokonać kogoś w walce, zawładnąć czymś; zmóc»

Przemóc napastnika.

Przemóc nieprzyjaciela, wroga.

2. «przełamać, przezwyciężyć, opanować, zwalczyć coś, zwykle jakiś stan fizyczny lub psychiczny»

Przemóc niechęć do kogoś.

Przemóc nieśmiałość, ciekawość.

Przemagać senność, zmęczenie.

Przemóc głód.

3. zwykle dk «wziąć górę, odnieść przewagę nad kimś lub nad czymś; przeważyć»

Przemogło zdanie większości zebranych.

Senność przemogła dziecko.

Ciekawość przemogła w nim obawę i zajrzał do środka.

przemóc się - przemagać się «zmusić siebie do czegoś, przełamać jakieś opory moralne, psychiczne itp., przezwyciężyć jakiś stan fizyczny»

Musiał się przemóc, żeby wstać tak wcześnie.

Bał się, ale się przemógł i szedł dalej.

Czuła się bardzo słaba, ale się przemogła i wstała.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przemoc — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVb, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nadużywanie siły, wykorzystanie przewagi fizycznej (militarnej) nad kimś dla osiągnięcia jakichś celów; też: użycie siły w celach przestępczych;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przemoc — ż VI, DCMs. y, blm «siła przeważająca czyjąś siłę, fizyczna przewaga wykorzystywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś; narzucona bezprawnie władza, panowanie; czyny bezprawne, dokonane z użyciem fizycznego przymusu; gwałt» Przemoc… …   Słownik języka polskiego

  • przemóc (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. przemagać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przemagać się – przemóc się — {{/stl 13}}{{stl 7}} robić coś wbrew sobie, niechętnie, zmuszać się do czegoś, pokonywać wewnętrzny sprzeciw : {{/stl 7}}{{stl 10}}Musiała się przemóc, żeby włożyć mini. Przemógł się i umył garnki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przemagać — → przemóc …   Słownik języka polskiego

  • przemagać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. rzad. ndk VIIIa, przemagaćam, przemagaća, przemagaćają, przemagaćany {{/stl 8}}– przemóc {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vd, przemagaćmogę, przemagaćmoże, przemagaćmóż, przemagaćmógł, przemagaćmogli, przemagaćmożony {{/stl 8}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przełamać — dk IX, przełamaćmię, przełamaćmiesz, przełamaćłam, przełamaćał, przełamaćany przełamywać ndk VIIIa, przełamaćmuję, przełamaćmujesz, przełamaćmuj, przełamaćywał, przełamaćywany 1. «naciskając, uderzając, zginając rozdzielić, rozerwać coś na dwa… …   Słownik języka polskiego

  • przezwyciężyć — dk VIb, przezwyciężyćżę, przezwyciężyćżysz, przezwyciężyćcięż, przezwyciężyćżył, przezwyciężyćżony przezwyciężać ndk I, przezwyciężyćam, przezwyciężyćasz, przezwyciężyćają, przezwyciężyćaj, przezwyciężyćał, przezwyciężyćany «pokonać, zwalczyć,… …   Słownik języka polskiego

  • Poland Is Not Yet Lost — Mazurek Dąbrowskiego English: Dąbrowski s Mazurka One of a series of postcards, designed by Juliusz Kossak, illustrating the lyrics of Mazurek Dąbrowskiego National an …   Wikipedia

  • Translations of Gott erhalte Franz den Kaiser — Gott erhalte Franz den Kaiser ( God Save Emperor Franz ) is an anthem to the Austrian Emperor Francis II, set to music by Joseph Haydn, the anthem served as the national anthem of Austria Hungary. For full information on this anthem, see the main …   Wikipedia