przenieść


przenieść
dk XI, \przenieśćniosę, \przenieśćniesiesz, \przenieśćnieś, \przenieśćniósł, \przenieśćniosła, \przenieśćnieśli, \przenieśćniesiony - przenosić ndk VIa, \przenieśćnoszę, \przenieśćnosisz, \przenieśćnoś, \przenieśćnosił, \przenieśćnoszony
1. «zabrać coś z jednego miejsca i niosąc umieścić gdzie indziej; niosąc coś przebyć jakąś przestrzeń, przejść przez coś»

Przenieść stół ze środka pokoju pod okno.

Przenieść meble do innego pokoju.

Przeniósł bagaż do wagonu.

Przeniosła dziecko przez błoto.

Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. (Mickiewicz)

∆ Przenieść wyraz «rozdzielić wyraz nie mieszczący się na końcu danego wiersza na dwie części za pomocą krótkiej, poziomej kreski i drugą jego część napisać w następnym wierszu»
mat. Przenieść odcinek, kąt «wyznaczyć na prostej odcinek równy danemu odcinkowi lub zbudować kąt przy danej prostej równy danemu kątowi; odłożyć odcinek, kąt»
∆ Przenieść niewiadomą lub wiadomą z jednej strony równania na drugą «wykonać działanie algebraiczne, w wyniku którego dana liczba pojawia się po przeciwnej stronie równania»
◊ Przenieść wzrok, spojrzenie, oczy z kogoś, z czegoś na kogoś, na coś «skierować spojrzenie, popatrzeć na kogoś innego, na coś innego niż poprzednio»
przen.

Przenieść uczucia (miłość, wrogość) z jednej osoby na inną.

Przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą (w ćwiczeniach gimnastycznych).

2. «stać się przyczyną przemieszczenia się czegoś, zjawienia się czegoś gdzieś indziej niż poprzednio»

Wiatr przenosi ogień na inne domy.

Widliszek przenosi malarię.

Chory na grypę przenosi zarazki tej choroby.

Przenieść zwyczaje, modę z zagranicy do kraju.

3. «ulokować kogoś lub coś w innym miejscu; osiedlić kogoś na nowych terenach; przeprowadzić, przesiedlić»

Przenieść szkołę do nowego budynku.

Przenieść stolicę państwa do innego miasta.

Przenieść dzieci do innego pomieszczenia.

∆ Przenieść kogoś na emeryturę, w stan spoczynku «rozwiązać z kimś umowę o pracę po osiągnięciu przez niego wieku uprawniającego do pobierania emerytury»
∆ Przenieść kogoś na jakieś stanowisko, do innej instytucji «zatrudnić kogoś na jakimś stanowisku, w innej instytucji»
4. «przerysować z jednego egzemplarza na inny, powtórzyć coś w identycznej formie; przekopiować»

Przenieść poprawki korektorskie na czystopis.

Przenieść wzór z rysunku na krosna.

Przenieść szkic przez kalkę na karton.

5. «o pocisku, kuli, piłce itp.: przelecieć zamierzony cel, utkwić, rozerwać się za daleko od celu; o kimś strzelającym, rzucającym coś: strzelić, rzucić w ten sposób, że (pocisk, piłka itp.) przeleci zamierzony cel; strzelić, rzucić za daleko»

Pociski przenosiły.

Bateria strzela często, ale przenosi.

Piłka przeniosła.

przenieść się - przenosić się
1. «zmienić miejsce chwilowego lub stałego pobytu, udać się dokądś; przeprowadzić się gdzieś»

Podczas urlopu podróżuje, przenosi się z miejsca na miejsce.

Przenieść się z rodziną z jednego mieszkania do innego, z jednego miasta do innego.

Po podwieczorku z mieszkania przenieśli się do ogrodu.

∆ Przenieść się do innej instytucji, na inną uczelnię, na inny wydział itp. «zmienić miejsce pracy, uczelnię, kierunek studiów»
◊ Przenieść się myślą dokądś, do kogoś «zacząć myśleć o kimś, o czymś innym, zwykle znajdującym się daleko»
◊ Przenieść się do wieczności, na tamten świat, żart. na łono Abrahama «umrzeć»
◊ Czyjś wzrok, czyjeś oczy przenoszą się na kogoś, na coś «ktoś kieruje wzrok, patrzy na kogoś innego, na coś innego niż poprzednio»
2. «zostać przeniesionym, ulec przemieszczeniu w inne miejsce»

Walki przeniosły się w inne rejony kraju.

Ogień przenosił się na inne domy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przenieść — Ktoś może przenosić góry «ktoś jest pełen entuzjazmu, jest zdolny do wielkiego wysiłku»: Znajomi słynnej pary są zgodni co do jednego – pasują do siebie jak ulał, bynajmniej nie tylko dlatego, że i ona i on oddali znaczną część życia tenisowi.… …   Słownik frazeologiczny

  • przenieść (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. przenosić (się) {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przelać [wylać, przenieść, rzucić] {{/stl 7}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}{{stl 7}}na papier {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenieść się na łono Abrahama — {{/stl 13}}{{stl 7}} żartobliwie: umrzeć, stracić życie {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenieść się na tamten świat [do wieczności] — {{/stl 13}}{{stl 7}} umrzeć, stracić życie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś przeniósł się na tamten świat (do wieczności), pozostawiając pogrążoną w bólu rodzinę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenieść się — podn. Przenieść się do wieczności, na tamten świat, do lepszego świata, w zaświaty, przestarz. do wiecznej, niebieskiej, boskiej chwały «umrzeć»: (...) odbył się jeszcze jeden pogrzeb. Na tamten świat przeniósł się pan Feliks (...). J. Stawiński …   Słownik frazeologiczny

  • przenieść się na tamten świat — Umrzeć Eng. To die …   Słownik Polskiego slangu

  • przenieść się na łono Abrahama — Umrzeć Eng. To die …   Słownik Polskiego slangu

  • przelać [przenieść, rzucić] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}na papier {{/stl 13}}{{stl 7}} napisać, narysować, namalować itp. coś (zwykle o twórczości literackiej, plastycznej) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przelać, przenieść swoje pomysły inscenizacyjne na papier. Rzucić na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenosić – przenieść [przesuwać – przesunąć] wzrok [spojrzenie] — {{/stl 13}}{{stl 7}} zmieniać miejsce, obiekt, na które się patrzy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przenosił z niedowierzaniem wzrok z jednego na drugiego. Przesunąć spojrzenie na dół kartki, niżej, w bok. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenosić się – przenieść się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zmieniać miejsce swojego pobytu : {{/stl 7}}{{stl 10}}W ciągu wieczora kilkakrotnie przenosili się z lokalu do lokalu. Po ślubie przenieśli się do nowego mieszkania na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień