przenosić


przenosić

Słownik języka polskiego . 2013.

  • przenosić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, przenosićnoszę, przenosićsi, przenosićnoś, przenosićnoszony {{/stl 8}}– przenieść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vc, przenosićniosę, przenosićniesie, przenosićnieś, przenosićniósł, przenosićniosła, przenosićnieśli,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenosić — Ktoś może przenosić góry «ktoś jest pełen entuzjazmu, jest zdolny do wielkiego wysiłku»: Znajomi słynnej pary są zgodni co do jednego – pasują do siebie jak ulał, bynajmniej nie tylko dlatego, że i ona i on oddali znaczną część życia tenisowi.… …   Słownik frazeologiczny

  • przenosić się – przenieść się myślą — {{/stl 13}}{{stl 8}}{gdzieś, dokądś} {{/stl 8}}{{stl 7}} zamyślać się; wyobrażać sobie, że jest się w innym miejscu, niż się jest naprawdę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przenosić się myślą w rodzinne strony. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenosić – przenieść [przesuwać – przesunąć] wzrok [spojrzenie] — {{/stl 13}}{{stl 7}} zmieniać miejsce, obiekt, na które się patrzy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przenosił z niedowierzaniem wzrok z jednego na drugiego. Przesunąć spojrzenie na dół kartki, niżej, w bok. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenosić się – przenieść się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zmieniać miejsce swojego pobytu : {{/stl 7}}{{stl 10}}W ciągu wieczora kilkakrotnie przenosili się z lokalu do lokalu. Po ślubie przenieśli się do nowego mieszkania na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenosić się — podn. Przenieść się do wieczności, na tamten świat, do lepszego świata, w zaświaty, przestarz. do wiecznej, niebieskiej, boskiej chwały «umrzeć»: (...) odbył się jeszcze jeden pogrzeb. Na tamten świat przeniósł się pan Feliks (...). J. Stawiński …   Słownik frazeologiczny

  • przenieść — Ktoś może przenosić góry «ktoś jest pełen entuzjazmu, jest zdolny do wielkiego wysiłku»: Znajomi słynnej pary są zgodni co do jednego – pasują do siebie jak ulał, bynajmniej nie tylko dlatego, że i ona i on oddali znaczną część życia tenisowi.… …   Słownik frazeologiczny

  • przenieść — dk XI, przenieśćniosę, przenieśćniesiesz, przenieśćnieś, przenieśćniósł, przenieśćniosła, przenieśćnieśli, przenieśćniesiony przenosić ndk VIa, przenieśćnoszę, przenieśćnosisz, przenieśćnoś, przenieśćnosił, przenieśćnoszony 1. «zabrać coś z… …   Słownik języka polskiego

  • chodzić — ndk VIa, chodzę, chodzisz, chodź, chodził 1. «przenosić się z miejsca na miejsce, udawać się dokądś stawiając kroki, stąpając» Chodzić lekko, szybko, pieszo, piechotą. Chodzić na palcach, energicznym krokiem. Chodzić po lesie, po górach. Chodzić… …   Słownik języka polskiego

  • degradować — ndk IV, degradowaćduję, degradowaćdujesz, degradowaćduj, degradowaćował, degradowaćowany «przenosić kogo ze stanowiska wyższego na niższe, pozbawiać kogo stanowiska, stopnia służbowego lub godności; w wojskowości także: karnie przenosić kogo do… …   Słownik języka polskiego