przepastny


przepastny
książk.przepaścisty

Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy, aż do samego środka, do jądra gęstwiny? (Mickiewicz)


Słownik języka polskiego . 2013.

  • przepaścisty — przepaścistytszy «bardzo głęboki, zdający się nie mieć dna, końca; bezdenny, przepastny, niezgłębiony; nieprzebyty» Przepaściste kieszenie. Przepaścista torba. Przepaściste szuflady. Przepaściste wnętrze skrzyni. Przepaściste błoto. Przepaścista… …   Słownik języka polskiego